Язык программирования C++

http://izhmashstanko.ru/news/detskaya-odejda-iz-kashemira-i-poliestera/